Deze website wordt gemaakt door Vendiweb, gevestigd te Heemskerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Vendiweb B.V. met nummer 59633182 .

We garanderen dat we je persoonlijke gegevens geheel vertrouwelijk behandelen. Ze worden verwerkt met een automatisch dataverwerkingsprogramma in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). We gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend voor interne doeleinden, delen die niet met derden en verkopen je gegevens ook niet door.

Je komt alleen op onze mailinglijst als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Met de mailinglijst informeren we je over updates en andere belangwekkende zaken voor gebruikers van onze diensten.

Onze database en websites staan op servers in Nederland.

Vendiweb is gerechtigd zonder verdere aankondiging deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze plek vind je altijd de actuele versie.