Vendiweb levert volgens de ICT~Office Voorwaarden van de FENIT, de branchevereniging van IT-, Telecom-, Internet- en Kantoorautomatiserings bedrijven in Nederland. Een versie van deze leveringsvoorwaarden kunt u via onderstaande link downloaden als PDF-bestand.
De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit een module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules

0.  Module algemeen
1.  Licentie voor programmatuur
2.  Ontwikkeling van programmatuur
3.  Onderhoud van programmatuur
4.  Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice
5.  Ontwikkeling en onderhoud van een website
6.  Webhosting
7.  Detacheringsdiensten
8.  Opleidingen en trainingen
9.  Advisering, consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten
11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
14. Toegang tot internet
15. Telecommunicatiediensten
16. Financiering en leasing van ICT

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder
nummer 30174840